Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, evidencí a zpracováním mnou zadaných osobních údajů v tomto formuláři správcem firmou ShopStream CZ, s. r. o., se sídlem Sokolovské nám.262/16, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, Česká republika, IČ: 28727975. Tento souhlas uděluji po dobu 5-ti (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje byly uvedeny pravdivě a dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních nabídek od smluvních partnerů správce a od správce samotného pomocí elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., a to do doby, než subjekt údajů přímo a účinně (písemně) zašle správci informaci o tom, že si již nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Maximálně však na dobu 5-ti let ode dne udělení souhlasu.

Prohlášení správce

Správce tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty. Zaměstnanci správce, nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem jsou povinni zachovávat absolutní mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru, nebo skončení smluvního vztahu se správcem.