Obchodní podmínky

1.Provozovatel serveru

Provozovatelem serveru www.autonabidka.cz je společnost ShopStream CZ, s.r.o., nám.Sokolovské 262/16, 460 01 Liberec, IČ: 28727975, zapsaná v OR vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29026, dále jen „autonabidka.cz“.

2.Předmět činnosti

Předmětem hlavní činnosti serveru www.autonabidka.cz je zprostředkování aktuální nabídky skladových, předváděcích a referenčních osobních vozů a to výhradně od autorizovaných prodejců značek po celé ČR. Dále poskytuje vždy aktuální přehled platných nabídek modelů sledovaných značek na trhu osobních automobilů v ČR. Cílem je přehledné zveřejnění široké nabídky vozů a poskytnutí nástrojů ke snadnému nalezení požadovaného vozu/vozů zákazníkem. Autonabidka.cz nedisponuje vlastnickým právem k nabízeným vozům.

3.Nabídka vozů

Nabídka skladových, předváděcích a referenčních vozů je závislá na dispozicích jednotlivých smluvních prodejců, kteří provádí samostatně import nabídek na server www.autonabidka.cz. Autonabidka.cz nenese právní odpovědnost za aktuálnost nabídky jednotlivých prodejců, zveřejněná data ani fotografie vozů. Zákazník nemá právo domáhat se plnění ze strany autonabidka.cz.

Nabídka vozů, které je možno individuálně sestavit a následně u vybraného prodejce objednat je zcela závislá na oficiálním uvedení příslušného modelu/modelů výrobcem Škoda Auto, a.s., nebo konkrétním importérem značky v ČR. Autonabidka.cz zajišťuje pouze pravidelnou aktualizaci fotografií, cen a technických parametrů vozů. Zákazník nemá právo domáhat se plnění ze strany autonabidka.cz.

4.Poptávka zákazníka

Veškeré poptávky, které zákazník učiní mají charakter nezávazné poptávky a autonabidka.cz ani jeho smluvním prodejci nemají do doby sepsání závazné objednávky (smlouvy) právo požadovat jakékoliv finanční plnění ze strany zákazníka.

5.Komunikace

Autonabidka.cz komunikuje se zákazníkem výhradně telefonicky a e-mailem na kontaktní údaje, které zákazník zadal při uskutečnění své poptávky, případně uvedl do registračního formuláře.

Autonabidka.cz obratem potvrzuje přijetí poptávky zákazníka a v případě zájmu o skladový, předváděcí, nebo referenční vůz/vozy ověří dostupnost u smluvního prodejce, který vůz/vozy prodává. Pokud je poptávaný vůz/vozy dostupný, poskytne autonabidka.cz kontaktní údaje na zákazníka příslušnému smluvnímu prodejci, který poté vede návaznou obchodní komunikaci. Pokud  již není poptávaný vůz/vozy dostupný, je po dohodě se zákazníkem možné nalézt adekvátní nabídku vozu/vozů jiného smluvního prodejce a poskytnout kontakty na zákazníka jemu.

V případě zájmu zákazníka o sestavení nového vozu/vozů, autonabidka.cz obratem potvrzuje přijetí poptávky zákazníka. Následně zákazníkovi poskytuje seznam smluvních prodejců příslušné značky a zákazník si určuje preferenci prodejce/prodejců, kteří vytváří individuální nabídku na sestavený vůz/vozy. Vybraným prodejcům následně poskytuje autonabidka.cz kontakt na zákazníka a požadovanou konfiguraci vozu/vozů. Smluvní prodejce poté vede návaznou obchodní komunikaci.

Autonabidka.cz v průběhu obchodního procesu kontaktuje zákazníka i smluvního prodejce pro zachování přehledu o vývoji procesu a poskytuje oběma stranám prodejní podporu.

6.Závazná objednávka

Pokud se zákazník rozhodne zakoupit vybraný vůz/vozy, sepíše závaznou objednávku (smlouvu) u příslušného prodejce a zároveň u něj realizuje zálohové, nebo celkové finanční vyrovnání. Formu financování  pomocí leasingu, nebo úvěru zajišťuje pro zákazníka přímo smluvní prodejce.

7.Předání vozu

Předání vozu/vozů zákazníkovi probíhá v prostorách prodejce, nebo i na jiném místě, pokud se tak prodejce a zákazník mezi sebou vzájemně domluví.

8.Záruka na vůz/vozy

Na všechny vozy prodávané prostřednictvím serveru www.autonabidka.cz je poskytnuta zákonná záruka, jejímž garantem je značka a prodejce, který uvedený vůz/vozy prodal. Zákazník přitom není vázán využívat výhradně servisních služeb prodejce vozu/vozů.

9.Cena za služby serveru

Služby serveru www.autonabidka.cz jsou pro zákazníka zcela ZDARMA.

10.Provozní doba serveru

Server www.autonabidka.cz je zákazníkům k dispozici 24 hodin denně. Provozní doba provozovatele serveru je: Po - Pá (vyjma státních svátků) od 8:30hod. – 18hod.

 

Autonabidka.cz si vyhrazuje právo změny výše uvedených Obchodních podmínek. Nové Obchodní podmínky jsou platné vždy od data uvedení této platnosti a uveřejněné na serveru www.autonabidka.cz. Nové znění Obchodních podmínek se neuplatňuje zpětně.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 10.1.2011.